divendres, 6 de juny del 2008

que està pasant al poblet???

Algú sap alguna cosa del per què d'esta portada??
Al bloq de Quina Castalla Volem, un anónimo ens ha deixat esta pèrla:

(recollida a la web del Bloc )


resolucion de la alcaldia-presidencia numero 257/2007

Ha tenido entrada en fecha 23 de junio con numero 5764 del general de este M.I. ayuntamiento, del juzgado de lo contencioso administrativo numero uno de alicante, por el que se manifiesta que una vez firme la sentencia recaida en el recurso contencioso administrativo numero 122/06, se proceda a la ejecucion del fallo de dicha sentencia participando al tribunal el haberlo verificado asi e indicando el organo responsable del cumplimiento.

[...tal i tal...]

Por lo que antecede y en uso de las atribuciones [...tal i tal...] por medio de la presente,

Resuelvo:

Primero- Ordenar la clausura de las instalaciones ubicadas en la calle Empedrada numero 27, de esta localidad destinadas por la mercantil ONDA 15 PUBLICIDAD S.L. a la actividad de emisora de radio.

Segundo- El plazo para la ejecucion de la clausura de las instalaciones por parte del interesado es de 10 dias contados a partir del siguiente al de la reccepcion de la notificacion de la presente Resolucion.

Tercero- Notificar la presente al interesado, advirtiendole de que, en caso de incumplimiento injustificado de la ejecucion de la sentencia, esta Alcaldia-Presidencia podrá adoptar cualesquiera medidas de ejecución forzosa.

Lo manda y lo firma el señor Alcalde-Presidente en Castalla, a trece de agosto de dosmil siete. Ante mi, el Secretario. Fdo. Manuel Rodes Rives. El Alcalde-Presidente. Fdo. Jose Luis Prats Hernandez.

La rebolica està al caurer...

Vixca la rebolica!!!!!5 comentaris:

Anònim ha dit...

el anónimo ha tret això de la web del bloc de castalla

el fill del sorro ha dit...

Tens raó, ara ho he vist...

Al sesar lo que es del sesar...

Anònim ha dit...

Una cosa.... si posa que la resolució ha tingut entrada el 23 de juny.... i que els deixen 10 dies per a tancar... no ho entenc. Deu de tindre més d'un any la resolució aquesta i encara no ho han tancat??????

el fill del sorro ha dit...

Algú tendria que donar alguna explicació...

L'ajuntament envia este comunicat amb data del 13 d'agost, i li aplega al director de Onda 15 el dia 15 d'agost.

L'ajuntament no sols no adopta cap mesura, sino que el dia 1 de setembre, 15 dies despres, posa el balcó del consistori a disposició del sr. Navarro per a retransmitir en directe l'arranc de les músiques.

Com tenen que tancar la radio, si cada vegada que van nessesiten deu i ajuda per a soltar-se la llengua del Navarro del ojete?

Com la tenen que tancar, si ara que el PP nacional es noticia cada dia, i el local està dividit, el Navarro sols es dedica a posar a parir a ZP, a dir quanta aigua tira l'ebre al mar, i a explicar lo malos que son els catalans?

Com explicarien que els pins estàn ben tallats, que tenen estudis tecnics, si s'han carregat qualsevol via de comunicació amb el poble? Al Cronica? I llevar-li lloc a les fotos de Paneta?

No sols no la tanquen, sino que per a la fira de San Isidro li paguen una pasta en concèpte de publicitat, per eixèmple 6.000€ l'any 2005.

Ai peperets, m'agradaria sentir-vos despotricar, si hagués guanyat el PSOE i el jornal de la Maite fora de 1500€, si la publicitat de la radio costara 6000€, si hagueren tallat quatre pins, si l'alcalde apareguera en 14 fotos al crònica, si li regalaren terreny a qualsevol empresa privada, si negaren la Casa de Cultura a Isabel San Sebastian, si l'hora del metje fora per a 9 dies despres, si la ambulancia fora "no asistida" i la UVI vinguera d'Alacant, i mentres tant el Lerma o el Joan Ignasi es gastaren la pasta jugant als barcos o a les carreres de cotxes...

Ai peperets, mai deixareu de sorprendre'm...

Anònim ha dit...

Ah, però què les sentències judicials és obligatori fer-les complir? Jo pensava que això depenia de segons a quí beneficiaven... I després tindran la cara dura de dir que qui ha manat tancar l´emissora ho fa contra la llibertat d´expresió...